הצטרפות לקבוצת וואטסאפ או טלגרם לצורך קבלת עדכוני מלאי
  הנני מאשר בחתימתי על טופס זה, את הצטרפותי לקבוצת וואסאפ/טלגרם המנוהלת על ידי אורנים פארם, לצורך קבלת עדכונים שוטפים.
  ידוע לי כי פרטי חברי הקבוצה, כולל הפרטים שלי, חשופים לכלל חברי הקבוצה ואני מסכים לכך.
  הנני מתחייב שלא לעשות כל שימוש שהוא בפרטים אלו.
  כמו כן, הנני משחרר את אורנים פארם מכל אחריות שהיא בנוגע לשימוש שיעשה בפרטים אלה על ידי מי מחברי הקבוצה האחרים.

  שם מלא:*
  טלפון:*
  חתימה:*