בית מרקחת אורנים פארם

משלוחים בפריסה ארצית

הזמנה מעל 350 ₪ משלוח חינם

02-6792632

תקנון אתר

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי אורנים פארם ע.מ 557899267 להלן: “החברה” או “בית המרקחת“) בכתובת: oranim-pharm.co.il (להלן: ” האתר”). 

אורנים פארם מעמידה לקהל לקוחותיה מערך אספקת הזמנות לכל רחבי הארץ.

1.        כללי

1.1.     תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש באתר (להלן: “המשתמש“) ובין החברה. נא קרא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.2.     גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.3.     בית המרקחת רשאי לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וכן לפי הוראות כל דין. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו הוראות התקנון.

2.        זמני אספקה

2.1.     ככלל, זמן האספקה המשוער של הזמנה מהאתר הינו 1-3 ימי עסקים.

 2.2.     זמן האספקה זה הינו מרגע אישור קבלת ההזמנה, במידה והיא נעשתה ביום חול והתקבלה עד השעה 16:00 וביום שישי וערבי חג עד השעה 11:30. במקרים בהם ההזמנה בוצעה בשעה מאוחרת לשעות שצוינו, או לחילופין ביום שבת או חג, ההזמנה תתקבל רק ביום העסקים הראשון שלאחר מכן ובית המרקחת ייצור קשר לאישורה. 

2.3    כמו כן, המוצרים המוצגים באתר זה עשויים שלא להיות זמינים באופן מידי בבית המרקחת. במקרה של מחסור במוצר, תושלם ההזמנה רק עם קבלת המוצרים בבית המרקחת והאספקה תבוצע תוך 72 שעות ממועד קבלת המוצרים בבית המרקחת.

 2.4.    ייתכנו זמני אספקה ארוכים יותר, בכפוף להוראות כל דין, בפרט במקרים של העדר זמינות המוצר בארץ וככל שבית המרקחת נדרש לייבוא של התרופות המבוקשות; וזאת בתיאום עם המשתמש. 

2.5.  ערב לפני יום האספקה ישלח מסרון לטלפון הנייד של המשתמש, כפי שנרשם בפרטי ההזמנה. במסרון ירשם זמן האספקה הצפוי (טווח של שתי שעות). החברה תעשה מאמץ לספק בטווח השעות האמור אך אין בהודעה משום התחייבות לספק בדיוק בטווח השעות שנרשם. המשתמש יתבקש לאשר את שעת הגעת המשלוח דרך המסרון שקיבל.

2.6 במשלוחי קנאביס רפואי קיימת חובת נוכחות של בעל המרשם לשם אישור מסירה. בעל המרשם יתבקש להזדהות באמצעות תעודה מזהה. למען הסר ספק, במשלוחים אלו המשלוח לא יימסר ללא נוכחות המשתמש בעל המרשם וללא ביצוע זיהוי. לא תתאפשר מסירה לאדם אחר!

3.  מחירים ומגבלות על רכישת תרופות בהתאם לנוהלי משרד הבריאות

3.1.     כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר וכוללים מע”מ כחוק.

3.2.     האתר מציע לעיתים מוצרים במחירים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע תחום במסגרת זמן והאפשרות לרכישה במחירים המיוחדים מתאפשרת במועדים אלו בלבד, והכל בכפוף לתקנון המבצע ו/או לתנאי המבצע המפורסמים באתר.

3.3.     בהתאם לנהלי משרד הבריאות מכירתן של תרופות מרשם תעשה בהתאם להוראות הרופא המטפל וכנגד מרשם. כמו כן, מכירתן של תרופות מסוימות כגון תרופות הנמכרות ללא מרשם אך תחת פיקוח רוקחי, עשויה להיות בכמות מוגבלת של מספר אריזות או מספר יחידות (טבליות/כדורים) או באריזות מסוימות. כמו כן ייתכן ולא תוכל למצוא תרופות מסוימות באתר מכיוון שהן אינן ניתנות למכירה באופן מקוון לפי כל דין.

 3.4 כל המידע לגבי תכשירים באתר, וכל המבצעים הנכללים באתר, הינם בכפוף למגבלות ולדרישות החוק ונהלי משרד הבריאות. המידע המלא והמדויק לגבי תרופות, מרשם או ללא מרשם, נמצא בעלון לצרכן שקישור אליו נמצא באתר. תוכן העלון הינו באחריות יצרן ו/או משווק התרופה, ואינו באחריות האתר או בית המרקחת.

4.        השלמת רכישה 

      פעולת הרכישה תאושר רק עם סיום ביצוע התשלום.
התשלום יכול להתבצע בשלוש דרכים:
א. בכרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה שבאתר (כפוף להיותה פעילה).
ב. בכרטיס אשראי באמצעות שיחה טלפונית עם נציג החברה.
ג. במזומן לשליח. במקרה זה יש ליידע נציג החברה על הכוונה לשלם במזומן. חשבונית תונפק
  עם ביצוע ההזמנה באמצעות נציג החברה. הקבלה תנופק ביום שלמחרת ביצוע התשלום בפועל.

5. מועדון הלקוחות  אורנים פארם

5.1 ההצטרפות למועדון הלקוחות של אורנים פארם מקנה  צבירת ניקוד מועדון בהתאם לרכישות ובהתאם לכללים הבאים:

5.1.1 רוב המוצרים הנמכרים בבית המרקחת צוברים ניקוד לפי יחס של 100 ש”ח שווה נקודה אחת.
5.1.2 בצבירת 20 נקודות, ייזקף ללקוח זיכוי כספי בסך 100 ₪  שניתן יהיה לממש ברכישה הבאה שיבצע חבר המועדון.
5.2 לא ניתן להעביר את הניקוד לגורם אחר. מימוש הנקודות יתאפשר רק לבעל הכרטיס ובזיהויו.
5.3 לא ניתן לממש ניקוד בפחות מ 20 נקודות צבורות. ניתן לצבור ניקוד מעל 20 ולממש בעת הצורך ובתנאי שהמימוש יהיה בכפולות של 20 נקודות.
5.4 הניקוד עלול להשתנות בהתאם למדיניות החברה ובהתאם לסוג המוצרים.
5.5 תרופות שמחירן מעל 200 ₪ צוברות ניקוד על כל 200 ₪ קניה, כלומר כל 200 ₪ צובר נקודה אחת  (לא כולל קנאביס רפואי הצובר ניקוד כרגיל).
5.6 מזון תינוקות, חיתולים, תרופות שמחירן מעל 1,000 ש”ח, תרופות לטיפולי פוריות/ שימור ביציות אינם צוברים ניקוד כלל.
5.7 כרטיס המועדון הוא אישי ולא ניתן להעברה.
5.8 החברה שומרת את הזכות להפסיק את הטבות המועדון ובכללן צבירה ומימוש הנקודות וזאת בהתראה  מוקדמת של 30 יום אשר תופץ במסרון לחברי מועדון הלקוחות הרשומים במאגר.

6. חסימת משתמש ו/או ביטול הזמנה

בית המרקחת רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו, לרבות, (ומבלי לגרוע) בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבית המרקחת ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי.
  • המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או מטעים.
  • במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.

הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל בית המרקחת, על פי שיקול דעתו של בית המרקחת.

7. חוסר במלאי

המשתמש מודע ומסכים לכך כי על אף מאמצי בית המרקחת לוודא שהאתר עדכני בכל עת, לעיתים ייתכן שמוצרים מסוימים המופיעים באתר יאזלו ממלאי בית המרקחת, ובית המרקחת אינו מתחייב כי מוצר מסוים נמצא בכל עת במלאי. בית המרקחת אינו מבטיח קיומו של מלאי מספק בכל העת, ואין להסתמך על כך .

8. מדיניות ביטולים והחזרות

8.1 מדיניות הביטול (החלה בקשר לכל מוצרים למעט תרופות וקנאביס רפואי), כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שתוקנו מכוחו (“דיני הגנת הצרכן“) ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו. למרות האמור לעיל, לא ניתן לבטל הזמנה של תרופות וקנאביס רפואי, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן סעיף 14ג (ד)(1) והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א – 2010 סעיף 6(א)(5).

8.2.     בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותו, דואג בית המרקחת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות דיני הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות.

 8.3.    ביטול עסקה

8.3.1.  משתמש שבחר לרכוש מוצר (להלן: “הרוכש“)  באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

8.3.2.  כל רוכש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “החוק ונוהלי משרד הבריאות”).

8.3.3.  למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים שהחוק ונהלים שונים של משרד הבריאות אוסרים על החזרתם: 

  תרופות, קנאביס רפואי, תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ”א-1981), ציוד רפואי מתכלה, טובין שהוזמנו  אישית ובמיוחד עבור הצרכן וכן תכשירים לאחר שנמסרו לחולה, מלבד במקרים של טעות במשלוח או תנאי הובלה לקויים.

 8.3.4. בהתאם לחוק, זכות הביטול, לגבי מוצרים שהזכות הנ”ל קיימת לגביהם, תעמוד לרוכש למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר. על אף האמור, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה שנעשתה באמצעות האתר, תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה. 

 8.3.5.  רוכש המבקש לממש זכות זו, נדרש להודיע לחברה על ביטול העסקה של רכישת המוצר ובה ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות, שם המוצר, תאריך הרכישה, אמצעי התקשרות עימו (להלן: “הודעת ביטול”). כמו כן בכל מקרה של ביטול עסקה, יידרש הרוכש להציג לחברה בהודעת הביטול, בנוסף לפרטים שצוינו לעיל, גם העתק חשבונית, או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה או – ככל שהלקוח מציין שאינם בידיו, כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. 

8.3.6.   רוכש יעביר את הודעת הביטול בעל פה – בשיחת טלפון לשירות הלקוחות למספר  02-6792632 או באמצעות האתר או באמצעות דוא”ל   oranim.p@gmail.com

 8.3.7. בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד בית המרקחת באספקת המוצר, יחזיר בית המרקחת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף.

8.3.8.  במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר יחזיר בית מרקחת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט עלות ההחזרה של המוצר לחברה החזרת המוצר במקרה זה תבוצע בתנאי שהמוצר ארוז
באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש.

8.3.9.  בית המרקחת שומר לעצמו את הזכות לתבוע את הרוכש אם הוחזר המוצר בהתאם לסעיף 8, כשהוא לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם. 

 8.4.    אופן החזרת התמורה.  החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:

 8.4.1. ככל שדרש זאת בית המרקחת – הציג הצרכן חשבונית, המעידים על ביצוע עסקת הרכישה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. 

 8.4.2.  התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין. 

8.5.      מועד החזרת התשלום יהיה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, כלומר במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד הביטול. 

8.6.  ביצוע ההחזרה

 8.6.1. במקרה של החזרת המוצר, יש לפנות תחילה למוקד שירות הלקוחות, לצורך תיאום ההחזרה: טל’ 02-6792632 או בדוא”ל oranim.p@gmail.com או בהודעה לוואטסאפ
לטלפון שמספרו 050-5554959. על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול מוקד שירות הלקוחות במספר  02-6792632.  

 8.7.    ניתן לבטל עסקה לרכישת תרופות, תוספי מזון, מוצרי מזון או תכשירים רפואיים אך ורק בטרם יצא המשלוח לבית הצרכן או ככל שהמוצר לא נמסר ללקוח. לפי הנחיות משרד הבריאות, לא ניתן להחזיר תרופה או תכשיר לאחר שנמסרו ללקוח.

 9.       ייפוי כח בית המרקחת

כדי לקבל את משלוח התרופות שהזמנת, (בין אם מדובר על קנאביס רפואי, או תרופות מרשם או תרופות ללא מרשם), הנך מתחייב לייפות את כוחו בית המרקחת אורנים פארם בכתובת שי עגנון 20, ירושלים לספק תרופות\תכשירים רפואיים\קנאביס רפואי לביתך.

 10.   תנאים לקבלת תרופות מרשם במשלוח למקום מגוריך

עפ”י הנחיות משרד הבריאות, ככל שהנך מזמין תרופות המחייבות מרשם (תרופות מרשם) במשלוח למקום מגוריך, יחולו התנאים הבאים:

10.1.     בעת ביצוע ההזמנה, עליך לשלוח לבית המרקחת העתק של המרשם המקורי או להעביר את המרשם לשם הכנת התרופה.

10.2.     בעת אספקת ההזמנה למקום מגוריך, הנך מתחייב לספק את מרשם הרופא המקורי עבור כל אחת מתרופות המרשם שהזמנת וכן להציג את תעודת הזהות שלך, כנגד קבלת התכשירים מהשליח, שיעבירם לבית המרקחת, וכן לחתום על ייפוי הכוח לטובת בית המרקחת.

 10.3.   כמו כן, הנך מתחייב להימנע משימוש חוזר במרשם זה או להגישו לצורך ניפוק בבית מרקחת אחר. למען הסר ספק, הנך מצהיר שהובא לידיעתך ששליח בית המרקחת לא יוכל למסור לך את תרופות המרשם שהזמנת אם לא תספק לו את המרשמים המקוריים עבור כל תרופות המרשם למסירה לבית המרקחת וכן תציג לשליח את תעודת הזהות שלך ותחתום על אישור המסירה.

10.4.     בית המרקחת לא יישא בכל אחריות לכל נזק שהוא במידה ולא תוכל לקבל את תרופות המרשם שהזמנת מכיוון שלא מסרת לשליח את המרשמים המקוריים, הצגת את תעודת הזהות שלך לשליח וחתמת מראש על  טופס ייפוי הכוח, כנדרש על פי דין. כמו כן, הנך נדרש לאשר בחתימתך את קבלת המשלוח.

 10.5.   למען הסר ספק, מסירת התרופה תתאפשר אך ורק למשתמש ששמו רשום על גבי המרשם ולא לכל אדם אחר אלא באמצעות ייפוי כוח חתום על ידי המשתמש. בית המרקחת לא יישא בכל אחריות לכל נזק שהוא שיגרם ללקוח במידה ולא יהיה נוכח בעצמו בעת הגעת השליח לביתו במועד שתואם עמו והתרופה תוחזר לבית המרקחת. החברה תגבה תשלום נוסף מהמשתמש עבור שליחות נוספת ככל שתידרש.

10.6.    במסגרת הזמנה של תרופות מרשם ו/או של תרופות ללא מרשם שניתנות למכירה רק בבית מרקחת (המכונות OTC ) ו/או קנאביס רפואי, הרוקח ישאל את הלקוח מספר שאלות, ולפי תשובותיו של הלקוח, ייקבע האם ניפוק התרופה מחייב תשאול רוקחי או לא. במידה וניפוק התרופה מחייב תשאול רוקחי, יבוצע תשאול רוקחי באמצעות שיחת טלפון יזומה בין רוקח/ת מטעם בית המרקחת לבין הלקוח. תקשורת כאמור תהיה בשעות הפעילות של התשאול הרוקחי של אותו היום או של יום העבודה שלמחרת. רק לאחר שנתקיים התשאול הרוקחי לשביעות רצונו של הרוקח, יתאפשר ביצוע ההזמנה ואספקתה ללקוח. שעות פעילות התשאול הרוקחי הן בימים א-ה שעות: 19:00-08:00, ביום ו’ וערבי חג שעות: 08:00 – 12:00.

11.  ביטול אספקת מוצרים על-ידי החברה

11.1 במידה ויתברר לאורנים כי אינה יכולה, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

11.2 במידה ובוטלה העסקה, כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

12.  מידע באתר

12.1  באתר תוכלו למצוא מידע על מלאי תרופות, מלאי קנאביס רפואי, פירוט והסבר קצר על התרופות ובית המרקחת. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לדייק במידע המועלה לאתר אך מתנצלים מראש עקב טעויות הנעשות בתום לב.

ככלל, המידע מתבסס על מידע המתקבל מיצרני ו/או משווקי התרופות והוא באחריותם.

12.2 המידע אינו מהווה עצה רפואית. יש להתייעץ עם רופא ו/או רוקח טרם שימוש בתרופה במידת הצורך ובהתאם להנחיות. 

12.3 תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד.

13. מדיניות פרטיות

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

13.1  בית מרקחת אורנים פארם פועל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“החוק”). על מנת לספק לך את השירותים, על בית המרקחת לאסוף עליך “מידע אישי” או “מידע” (כהגדרתו בחוק). מדיניות הפרטיות זו מתארת את סוגי המידע שאנו אוספים עליך, מטרות איסוף המידע והשימושים שיעשו בו, הגורמים שעמם החברה משתפת את המידע והאופן בו היא מגינה על המידע.

13.2 אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי שלך, אולם באם תימנע ממסירת פרטים אישיים מסוימים, ייתכן ולא נוכל לספק לך את המידע או השירותים המבוקשים על ידך.

13.3 החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותך באתר למעט כאמור במדיניות זו. בכך שהנך גולש באתר ומשתמש בשירותי האתר, הנך מצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים שהחברה תאסוף את המידע האישי שלך ותעשה בו את שימוש כמפורט להלן:

(א) בעת ביצוע הזמנה של מוצרי בית המרקחת, תידרש למסור לבית המרקחת פרטי זיהוי כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי תשלום וכן את הפריטים שהנך מעוניין להזמין. החברה תשמור את היסטוריית ההזמנות שלך במערכת ההזמנות לצורך בירורים וטיפול בתקלות, ובהתאם לדרישות התיעוד של ניפוק תרופות של משרד הבריאות.

(ב) בעת ביצוע הזמנה של תרופות תידרש להציג לבית המרקחת מרשם, ותעודה מזהה במקרה הצורך. בית המרקחת ישמור את המרשמים שלך בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

(ג) בעת קבלת משלוח של תרופות וקנאביס רפואי, תידרש להזדהות על ידי הצגת תעודת זהות לשליח. 

(ד) החברה עשויה להידרש למסור את המידע שמסרת לה עפ”י דין ו/או לפי דרישה של רשות מוסמכת מן הראוי להבהיר כי משרד הבריאות מקיים פיקוח שוטף על בתי המרקחת וכל המידע הנמצא בבית המרקחת גלוי בפניו.

(ה) בית המרקחת עשוי לעשות שימוש במידע שמסרת כדי למנוע הפרות של תקנון זה ו/או שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי באתר ו/או בשירותי בית המרקחת;

(ו) בית המרקחת ישתמש בפרטי הקשר שלך לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות שירות.

(ז) שיתוף המידע עם צדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: החברה עשויה למסור את חלק או כל המידע האישי שלך לגורמים הבאים, בכפוף להתחייבות גורמים אלו לעמידה בהוראות החוק והגנה על המידע האישי שלך: לספקי תשתית מחשוב לצורך שמירה וגיבוי של הנתונים וכן לצורך ביצוע עבודות פיתוח של פונקציות ושירותים נוספים באתר; לספקים המספקים את המוצרים שהזמנת לרבות חברות שילוח לצורך ביצוע משלוח ההזמנה עד למקום מגוריך; לחברות כרטיסי אשראי וסליקה לצורך ביצוע תשלומים; לגורמים אחרים המסייעים לחברה לספק לך את השירותים כאמור. כמו כן, החברה עשויה להעביר את המידע של לקוחותיה בין חברות שונות המוחזקות על ידי החברה ו/או על ידי בעלת השליטה בה וכן ליועציה לצורך ניהול עסקיה.

13.4 החברה תאפשר גישה למידע רק לעובדיה ו\או לספקיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ובכפוף לכל דין.

13.5 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של החברה.

13.6 הנך זכאי לעיין בפרטי המשתמש שלך הרשומים במאגר/י המידע של בית המרקחת, וככל שמצאת כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים – לבקש לתקן ו/או למחוק אותם. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר אלקטרוני. לכתובת oranim.p@gmail.com ובית המרקחת יפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי החוק. ואולם, מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לבית המרקחת לצורך ניהול עסקיו וחובותיו – ימשיך להישמר על ידיו למשך הזמן הדרוש לו עפ”י חוק.
יצוין כי בית המרקחת רשום כבעל מאגר מידע במשרד המשפטים. מספר זיהוי בעל מאגר המידע הינו 557899267.

13.7 בית המרקחת יהא רשאי להשתמש בפרטים לא מזהים שיופקו מהמידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך עיבוד מידע סטטיסטי, בחינת דפוסי השימוש באתר כמו גם לצורך שיפור ותחזוקת האתר והשירותים, וכן מסירת מידע כאמור לגורמים אחרים.

13.8 ככל שהמשתמש “יסמן” אפשרות זו בתהליך ההרשמה לאתר, המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע שיווקי מבית המרקחת והוא מאשר לו לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתו של בית המרקחת, הודעות בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר.

13.9 מוסכם כי המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מקבלי הדיוור השיווקי של בית המרקחת ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

13.10 המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלו לכניסה לאתר ושימוש בו בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, בית המרקחת לא יישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי. כמו כן, הנך אחראי להודיע לבית המרקחת לכתובת הדואר האלקטרוני oranim.p@gmail.com בהקדם האפשרי ככל שהנך חושד שנעשה שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישית שלך כדי שהחברה תוכל לטפל בכך.

14. קבצי Cookies

14.1 האתר משתמש ב”קבצי עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם את/ה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן (“Cookies”. תפקיד ה – Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

14.2 אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבשימושך. לשם כך היעזר/י בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את ה – Cookies במחשבך בכל עת. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה/י כן, רק אם את/ה משוכנע/ת שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.

14.3 השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: https://www.google.com/intl/en/privacy. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל, ככל שלא מותקן Cookies של גוגל על מחשבך, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

15. פרסומות של צדדים שלישיים

אורנים פארם מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן את/ה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממערכות המידע של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבו צפית, בפרסומות שהוצגו ועל אילו פרסומות הקלקת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של אורנים פארם.

16. אישור התקנון

בעת ביצוע הרכישה, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר. כמו כן, מצהיר המשתמש שהוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בית מרקחת אורנים פארם ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בית מרקחת אורנים פארם ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

17. זכויות באתר

17.1 כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר, אשר מקורם בבית המרקחת ו/או מטעמו ו/או שהועברו אליו , לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לבית המרקחת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לבית המרקחת.

17.2 התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה ו/או פרסום בדרך כלשהי, אלא לאחר קבלת הסכמתו של בית המרקחת, בכתב ומבעוד מועד.

17.3 סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, בכתב ומבעוד מועד. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם. 

17.4 בית המרקחת רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום ו/או לבטל לאלתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל גישה של משתמש ו/או כל תוכן מהאתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר. משתמש לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר במידה ובית המרקחת החליט לחסום אותו.

18. הגבלת אחריות

18.1 כל טיפול ושימוש בתרופות, תוספי מזון או תכשיר רפואי מחייב היוועצות עם הרופא המטפל בטרם תחילת הטיפול ואף במהלכו. הנפקת תרופות מרשם תיעשה אך ורק בכפוף להצגת מרשם רופא ועל פי הנחיות הרופא שרשם את התרופה. יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר, טרם השימוש בו. במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לרופא המטפל. בית המרקחת לא יישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם ללקוח משימוש בתרופות, תוספי מזון או תכשיר רפואי בהתאם למרשם רופא ו/או למתווה טיפולי שניתן ללקוח על ידי הגורם הרפואי המטפל. כמו כן, בית המרקחת לא יישא בכל אחריות לשימוש בתרופות, תוספי מזון או תכשיר רפואי על ידי הלקוח שלא בהתאם להוראות הגורם המטפל ו/או לייעוץ הרוקחי שניתן ללקוח.

18.2 כל המידע אודות המוצרים המפורסמים באתר נמסר על ידי באחריות היצרן ו/או היבואן ו/או המשווקים בלבד והוא נכון למועד בו נמסר לידי בית המרקחת והוא אינו אחראי על מידע זה. יתירה מכך, בשל מגבלות שונות המידע המפורסם הינו חלקי . לכן בטרם שימוש, חובה על המשתמש לקרוא היטב את פרטי המידע ו/או האזהרות המפורסם על גבי המוצר עצמו לרבות נתונים המופיעים על האריזה באשר לאלרגנים, רכיבים וסימן תזונתי וכו’. כמו כן, בטרם שימוש נדרש כל משתמש לוודא את ערכי המוצר המפורטים באתר לבין רכיבי המוצר עצמו.

18.3 השימוש וצריכה של מוצרים הנמכרים באתר נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
למרות כל האמור בתקנון זה, סך כל אחריות אורנים פארם בגין כל נזק אשר ייגרם לכל משתמש מוגבל למחיר המוצר נשוא העילה אשר הקימה אחריות כאמור. 

19. סמכות שיפוט

על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט תהא נתונה לבתי המשפט של ירושלים.

20. שירות לקוחות

בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני oranim.p@gmail.com  או בטלפון 02-6792632 או בוואטסאפ
050-5554959 בימים א’-ה’ בשעות 8:00-20:00 וימי ו’ וערבי חג 8:00-14:00.

דילוג לתוכן